Publications

Published papers (in English) Link to heading

 • Schreiber, H., & Pieliński, B. (2023). Inviting all humanity to an elite club? Understanding tensions in UNESCO’s global heritage regimes through the lens of a typology of goods. International Journal of Cultural Policy, 29(1), 113-129. doi.org/10.1080/10286632.2022.2141727

 • Pieliński, B., Mering, T., & Szarfenberg, R. (2021). Keeping a distance but heading in the same direction: formal rules on unemployment benefit sanctions and social assistance benefit sanctions in Poland, 1989–2014. International Journal of Sociology and Social Policy, 42(11-12), 1145-1164. doi.org/10.1108/IJSSP-09-2021-0227

 • Pape, U., Brandsen, T., Pahl, J. B., Pieliński, B., Baturina, D., Brookes, N., … Others. (2020). Changing policy environments in Europe and the resilience of the third sector. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 31(1), 238–249. doi.org/10.1007/s11266-018-00087-z

 • Pape, U., Chaves-Ávila, R., Benedikt Pahl, J., Petrella, F., Pieliński, B., & Savall-Morera, T. (2016). Working under pressure: economic recession and third sector development in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy, 36(7/8), 547–566. doi.org/10.1108/IJSSP-01-2016-0010

 • Nałęcz, S., Leś, E., & Pieliński, B. (2015). Poland: A new model of government–nonprofit relations for the east? VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(6), 2351–2378. [link]

 • Pieliński, B. (2015). Co-production- from simple observation to political vision. Polityka Społeczna, 42(1), 8-15 [link]

 • Pieliński, B. (2014). From polycentricity analysis to poverty analysis. Using IAD in social policy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (25 (2)/2014), 21–36. [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2010). On the inevitability of convergence. The history of the transformation of the social policy models in East Asia. Kultura i Edukacja. 5(79)

Published Papers (in Polish) Link to heading

 • Pieliński, B., & Szarfenberg, R. (2017). Sankcje socjalne w świetle gramatyki instytucjonalnej - nowe spojrzenie na aktywną politykę społeczną. Polityka Społeczna, 519(5–6), 9–14. [link]

 • Pieliński, B. (2015). Wschodnioazjatycka polityka społeczna wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(312). [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2013a). Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (22 (3)), 45–63. [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2013b). Instytucjonalizmy a polityka społeczna. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (22 (3)), 25–43. [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2012). Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa—rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (18), 129–144. [link] [pdf]

 • Pielinski, Bartosz. (2008). Model, modele, system? O najlepsza konceptualizacje polityki społecznej w Europie. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (11), 51–61. [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2007a). Odczarowywanie Noama Chomsky’ego. Problemy Polityki Społecznej, (10), 53–62. [link] [pdf]

 • Pieliński, B. (2007b). Sztuka adaptacji. Polityka społeczna w Singapurze. Polityka Społeczna, (3), 22–26. [link]

 • Pieliński, B. (2004). Państwo dobrobytu z namaszczenia Nieba. Specyfika wschodnioazjatyckiego welfare state. Problemy Polityki Społecznej, 7, 103–114. [link] [pdf]

Conference papers Link to heading

 • Żółkowski, A., Krzyziński, M., Wilczyński, P., Giziński, S., Wiśnios, E., Pieliński, B., Sienkiewicz, J., Biecek, P. (2022). Climate Policy Tracker: Pipeline for automated analysis of public climate policies. [link] [pdf]

Books (in Polish) Link to heading

 • Kurowska, A., Pieliński, B., Szarfenberg, R., & Wójtewicz, A. (2016). Perspektywa gender w polityce społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [link]

 • Pieliński, B. (2013). Miedzy Japonią a Singapurem. Rozwój polityki społecznej w Azji Wschodniej. Dom Wydawniczy ELIPSA.

 • Golinowska, S., Ruzik, A., Pieliński, B., & Gandziarowska, J. (2007). Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy. Wydawnictwo IPiSS.

Chapters (in Polish) Link to heading

 • Pieliński, B. (2018). Nowy instytucjonalizm – dobrostan a gramatyka instytucjonalna. In Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 183-202. [link]

 • Pieliński, B. (2016a). Koprodukcja. In W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 169-178. [link]

 • Pieliński, B.(2016b). Społeczeństwo obywatelskie. In W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 59–72.[link]

 • Pieliński, B. (2016c). Pomiędzy nowym a starym. Badanie zmian polityczno-społecznych z perspektywy instytucjonalizmu feministycznego. In Perspektywa gender w polityce społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 77–107. [link]

 • Pieliński, B. (2012). O granicach samonaprawiającego się społeczeństwa. Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne. In Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

 • Pieliński, B. (2010). Granice jako źródło biedy. Dyskusje wokół liberalizacji handlu. In Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Instytut Polityki Społecznej.

 • Pieliński, B. (2009a). Od kryzysu do kryzysu. Przypadek Federalnego Narodowego Stowarzyszenia Hipotecznego. In Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej.

 • Pieliński, B. (2009b). Tradycja i nowoczesność w polityce społecznej. Przypadek Azji Wschodniej. In Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

 • Pieliński, B. (2008). Technokratyczne przywództwo. Władza w Azji Wschodniej. In Gra o przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę. Collegium Civitas Press.

 • Pieliński, B., & Ciepielewska, A. (2008). Szkic modelu uwarunkowań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych. In Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Working papers (in English) Link to heading

 • Leś, E., Nałęcz, S., & Pieliński, B. (2016). Third sector barriers in Poland. TSI National Report Series, (7). [pdf]

 • Ciepielewska-Kowalik, A., Pieliński, B., Starnawska, M., & Szymańska, A. (2015). Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context. ICSEM Working Papers. [pdf]

 • Ciepielewska-Kowalik, A., & Pieliński, B. (2015). In search for a place for the third sector in the Polish welfare state: Toward a limited co-production. 5th EMES International Research Conference. [link] [pdf]

Working papers (in Polish) Link to heading

 • Pieliński, B. (2010b). Państwo, rynek i organizacje trzeciego sektora w społeczeństwie postindustrialnym. Przegląd koncepcji i synteza dorobku. In Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii europejskiej. [pdf]

Pre-prints Link to heading

 • Wróblewska, A., Pieliński, B., Seweryn, K., Saputa, K., Wichrowska, A., Sysko-Romańczuk, S., & Schreiber, H.. (2022). Entity Graph Extraction from Legal Acts – a Prototype for a Use Case in Policy Design Analysis. [link] [pdf]

 • Gizinski, S., Kuzba, M., Pielinski, B., Sienkiewicz, J., Łaniewski, S., & Biecek, P. (2021). MAIR: Framework for mining relationships between research articles, strategies, and regulations in the field of explainable artificial intelligence. [link] [pdf]